دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۳-۷ حفاظت در برابر خوردگی

خوردگی از عوامل مهم آسیب رسان به ساختمان و اجزای آن است، از این رو برای حفاظت در مقابل آن بازرس باید متناسب با شرایط اقلیمی محل ساختمان، شرایط اجرایی حفاظت در برابر خوردگی اجزای مختلف ساختمان را در اختیار مسئول نگهداری ساختمان قرار دهد و مسئول نگهداری ساختمان موظف است اقدام لازم را جهت تأمین این شرایط انجام دهد.