دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۴-۶ الزامات سکونت

کلیه واحدهای مسکونی، هتلها، خوابگاه ها، آپارتمانها و اتاقهای اجاره ای باید به گونه ای باشند که از فضاهای مجاور مجزا بوده و حریم خصوصی افراد حفظ شود.