دسته‌بندی نشده · آبان ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۷-۳-۱ هدف

هدف این فصل تعیین حداقل مراحل لازم جهت رسیدن به مرحله پی ریزی می باشد. یکی از مهمترین این مراحل عملیات گودبرداری می باشد که در این فصل حداقل مواردی که باید بررسی شود ذکر می گردد.