دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۷-۱ کلیات

۱۲-۷-۱-۱: نظور از وسایل دسترسی، وسایلی است موقتی از قبیل داربست، نردبان، راه پله، راه شیب دار، بالابر سیار و نظایر آن که برای دسترسی افراد به قسمت های مختلف بنای در دست احداث، تعمیر، بازسازی و یا تخریب مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۲-۷-۱-۲: استفاده از بشکه بعنوان جایگاه کار ممنوع می باشد.