دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۲ مصالح

۱۱-۱-۲-۱ مقاطع فولادی گرم نورد شده

۱۱-۱-۲-۱-۱: ویژگی های شیمیایی و مکانیکی و روش آزمایش آنها برای فراورده های فولادی گرم نوردشده باید مطابق استاندارد ملی ایران باشد.

۱۱-۱-۲-۱-۲: ابعاد و رواداری های ابعادی برای تیرآهن با بال نیم پهن، بال باریک، نبشی و ورق باید طبق استانداردهای ملی کشور باشد. در مورد سایر مقاطع تا زمان تهیه استاندارد ملی، به استانداردهای معتبر مرتبط بین المللی مراجعه شود.

۱۱-۱-۲-۱-۳: درصورت لزوم، می توان با کسب اجازه از ناظر، از استانداردهای دیگری به جای ۱۱-۱-۲-۱ موارد مندرج در بند استفاده نمود. این امر نباید منجر به عدول از نیازمندی های طرح سازه شود.

۱۱-۱-۲-۱-۴: درجه بندی تضمین شده مصالح فولادی به وسیله کارخانه فولاد سازی در انطباق با بندهای ۱۱-۱-۲-۱-۱ تا ۱۱-۱-۲-۱-۳ برای اطمینان از کیفیت مصالح، کافی است.

۱۱-۱-۲-۱-۵: هرگاه مصالح فولادی، رواداری های مربوط به صافی، انحنا یا خیز اولیه مطابق بندهای ۱۱-۱-۲-۱-۲ و ۱۱-۱-۲-۱-۳ این مقررات را ارضا نکنند، مجری مجاز است که عملیات اصلاحی را به وسیله گرمایش کنترل شده و صافکاری مکانیکی انجام دهد.

۱۱-۱-۲-۱-۶: مقاطع فولادی که به صورت سرد نوردشده ساخته می شوند، در این قسمت مورد نظر نیستند.

۱۱-۱-۲-۱-۷: ویژگی های میلگرد مورد استفاده برای ساخت مهار داخل پی باید منطبق بر شرایط طرح باشد. روش ایجاد رزوه پیچ روی این میلگردها باید به نحوی باشد که در محاسبات سطح مقطع ناحیه رزوه شده ملاک محاسبه قرار گیرد.

۱۱-۱-۲-۲ پیچ و مهره

۱۱-۱-۲-۲-۱: تا زمان تهیه استانداردهای ملی ایران، ویژگی های شیمیایی، مکانیکی و هندسی پیچ، مهره و واشر باید با استانداردهای مرتبط معتبر منطبق باشد.

۱۱-۱-۲-۳ الکترود جوشکاری

۱۱-۱-۲-۳-۱: ویژگی های الکترود مصرفی برای جوشکاری باید با استاندارد ملی منطبق باشد.