دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۹-۴ دوره تناوب بازرسی

بازرسی توسط بازرس باید سالانه یکبار انجام شده و علاوه بر بازرسی موارد فوق بازرس باید سوابق ثبت شده در پرونده نگهداری ساختمان را بررسی و چنانچه اشکالی مشاهده شود راهکارهای لازم در ارتباط با اشکالات را ارائه نماید.