دسته‌بندی نشده · آبان ۲۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۳ نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۱-۳-۱: هر ساختمان فولادی لازم است دارای مجموعه ای از نقشه های محاسباتی، نقشه های کارگاهی، نقشه های نصب و مدارک مربوط به مشخصات فنی خصوصی باشد. با توجه به اهمیت و پیچیدگی هر ساختمان ممکن است تعدادی از این مدارک مورد نیاز نبوده و یا با هم ادغام گردند.

۱۱-۱-۳-۲: لازم است نقشه های محاسباتی به همراه مدارک مربوطه قبل از آغاز هرگونه عملیات اجرایی آماده باشد.

۱۱-۱-۳-۳: نقشه های کارگاهی و نقشه های نصب می توانند به تناسب عملیات اجرایی تحویل ناظر شود. ناظر پس از مطالعه و بررسی کامل بودن اطلاعات اجرایی، تأیید نموده و به سازنده ابلاغ می کند.

۱۱-۱-۳-۴: مشخصات فنی عمومی و خصوصی باید حاوی کلیه اطلاعات لازم برای اجرای پروژه با کیفیت صحیح و مطلوب باشد. قسمتی از این مشخصات ممکن است در حاشیه نقشه ها قید شود یا به صورت دفترچه های مجزا به سازنده تحویل گردد.