دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۳ نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۲-۳-۱:  هر ساختمان سبک فولادی سرد نورد شده لازم است دارای مجموعه ای از نقشه های محاسباتی، نقشه های کارگاهی، نقشه های نصب و مدارک مربوط به مشخصات فنی خصوصی باشد.

با توجه به اهمیت و پیچیدگی ساختمان ممکن است تعدادی از این مدارک مورد نیاز نبوده و یا با هم ادغام گردند.

۱۱-۲-۳-۲:  لازم است نقشه های محاسباتی به همراه مدارک مربوطه قبل از آغاز هرگونه عملیات اجرایی در محل اجرای پروژه آماده باشد.

۱۱-۲-۳-۳: نقشه های کارگاهی و نصب را می توان به تناسب عملیات اجرایی تحویل ناظر نمود.

 ناظر پس از مطالعه از نظر کامل بودن اطلاعات اجرایی، آن را پس از تصویب مراجع ذیصلاح باید به سازنده ابلاغ کند.

۱۱-۲-۳-۴: مشخصات فنی، عمومی و خصوصی باید حاوی کلیه اطلاعات لازم برای اجرای پروژه با کیفیت مطلوب، معیارهای رد و پذیرش قطعه و یا اطلاعات ابعادی، وزنی و مهاربندی قطعه باشد.

قسمتی ازاین مشخصات ممکن است در حاشیه نقشه قید شود یا به صورت دفترچه های مجزا به سازنده تحویل گردد.