دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۲ مصالح

مشخصات مصالح مورد استفاده در پانل های ساندویچی سه بعدی (3D) باید مطابق استاندارد ملی ایران باشد که برای سه نوع مصالح بتن پاششی، فولاد شبکه جوش شده و پلی استایرن باید استانداردهای مرتبط رعایت شود.

۱۱-۵-۲-۱ بتن پاششی

۱۱-۵-۲-۱-۱: مصالح بتن پاششی همچون سیمان، آب، سنگ دانه و افزودنی ها باید منطبق با آئین نامه های معتبر باشد.

۱۱-۵-۲-۱-۲: بتن پاششی باید حداقل از رده C20 مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۵-۲-۱-۳: ضخامت بتن پاششی در هر طرف نباید از 40 میلی متر کمتر و از 70 میلی متر بیشتر باشد.

۱۱-۵-۲-۲ فولاد

فولاد مصرفی در سازه های پانلی سه بعدی به سه دسته شبکه جوش شده، برش گیر و میلگرد دسته بندی می شود. هریک از این انواع در سازه سیستم پانلی عملکردی مشخص دارد که باید مطابق عملکرد مورد انتظار، از ویژگی لازم برخوردار باشد.

۱۱-۵-۲-۲-۱: حداقل تنش تسلیم فولاد شبکه مش 240 مگاپاسکال بوده و حداقل قطر آن 3 میلی متر است.

۱۱-۵-۲-۲-۲: مشخصات شبکه مش مفتول های فولادی و جوش اعضای خرپایی باید مطابق با استانداردهای معتبر باشد.

۱۱-۵-۲-۳ هسته عایق (لایه پلی استایرن)

۱۱-۵-۲-۳-۱: هسته عایق به کار رفته درسیستم پانلی سه بعدی باید از جنس پلی استایرن قابل انبساط (E.P.S) و مطابق استاندارد ملی ایران باشد.

۱۱-۵-۲-۳-۲: هسته عایق از جنس پلی استایرن منبسط شونده باید دارای حداقل چگالی اسمی15kg/m3 باشد.

۱۱-۵-۲-۳-۳: ضخامت هسته عایق در پانل های دیواری نباید از 40 میلی متر کمتر باشد. بر این مبنا فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر حداقل 80 میلی متر است.

۱۱-۵-۲-۳-۴: ضخامت هسته عایق بر حسب عملکرد پانل سقفی و بارهای وارده نباید کمتر از 60 میلی متر باشد. بر این مبنا فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر حداقل 100 میلی متر است.

۱۱-۵-۲-۳-۵: مشخصات حرارتی هسته عایق باید مطابق ضوابط مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۵-۲-۳-۶: مشخصات مقاومتی مصالح هسته عایق در برابر آتش سوزی باید مطابق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد.