دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۱ هدف

هدف از تدوین این مقررات تعیین حداکثر مجاز نوفه (صدای ناخواسته) و زمان واخنش بهینه در راستای فراهم آوردن صدارسانی مطلوب در ساختمان ها است تا سلامت و آسایش و شرایط مناسب شنیداری برای ساکنان تأمین شود.