دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۳ هتل ها

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در هتل ها الزامی است.