دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۳-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هر هتل در جدول ۱۸-۲-۳-۱ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸-۲-۳-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هتل ها

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq (30)

برحسب دسیبل

اتاق مهمان

35

سالن انتظار (لابی)

40

سالن های پذیرایی

45

مکانهای ورزشی  تفریحی

آشپزخانه

50

سرویس های بهداشتی

فضاهای بسته عمومی