دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۴-۲ زمان واخنش

حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۴-۲ : حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های آموزشی

نوع فضا

میانگین زمان واخنش به ثانیه در بسامدهای 500، 1000 و 2000 هرتز

اتاق کامپیوتر

0.9

کلاس درس نظری (بدون حضور افراد)

1.0

کارگاه های کارهای دستی

اتاق تمرین موسیقی

فضاهای سمعی بصری

آزمایشگاه ها

1.2

کارگاه های تخصصی

غذاخوری و بوفه

راهروها

1.5