دسته‌بندی نشده · آذر ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۳- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها

جهت انتخاب صحیح جداکننده ها در یک ساختمان ضروری است که طراح، مقادیر صدابندی جداکننده ها مانند دیوار، در، پنجره و شیشه را در مقابل صدای هوابرد (شاخص کاهش صدای وزن یافته، Rw یا STC) در اختیار داشته باشد. جداول ارائه شده در بندهای زیر می توانند طراح را در این جهت راهنمایی نمایند.