دسته‌بندی نشده · آذر ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۴: مقادیر صدابندی کوبه ای کف سقف ها

مقادیر صدابندی کوبه ای تعدادی از کف  سقف های متداول برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی، برای راهنمایی در جدول پ-۴ ارائه شده است. لازم به ذکر است که سقف های سازه ای با کفسازی سخت (سنگ، موزائیک و مشابه آنها) از نظر صدابندی کوبه ای مناسب نیستند. به منظور افزایش صدابندی سقف ها در برابر صدای کوبه ای، باید از کف پوش های نرم، کف شناور، سقف کاذب و یا ترکیبی از آنها استفاده نمود تا بتوان به الزامات مشخص شده در این مبحث دست یافت.

جدول پ : صدابندی کوبه ای چند نمونه از کف- سقف ها

ادامه جدول پ : صدابندی کوبه ای چند نمونه از کف- سقف ها

ادامه جدول پ : صدابندی کوبه ای چند نمونه از کف- سقف ها

 

ادامه جدول پ : صدابندی کوبه ای چند نمونه از کف- سقف ها