دسته‌بندی نشده · آذر ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۵-۵ تخلیه هوای آشپزخانه خانگی

۱۴-۵-۵ -۱: در آشپزخانه واحد مسکونی که دستگاه های پخت و پز خانگی در آن نصب می شود، هوا باید طبق الزامات مندرج در » (۱۴-۴) تعویض هوا« تعویض گردد.

 الف) کانال های تخلیه هوای آشپزخانه خانگی ممکن است از جنس فولادی گالوانیزه، فولادی زنگ ناپذیر، آلومینیومی یا مسی باشد.

۱) سطح داخلی کانال تخلیه هوا باید کاملاً صاف و درزهای کانال هوابند باشد.

۲) در دهانه خروج هوا از کانال، باید دمپر جلوگیری از جریان معکوس هوا نصب شود.

ب) بر روی دستگاه های پخت و پز خانگی نصب هود الزامی نیست، مگر آنکه از این دستگاه ها برای مقاصد تجاری استفاده شود.

پ) کانال تخلیه هوای آشپزخانه خانگی باید طبق الزامات مندرج در » (۱۴-۶) کانال کشی« طراحی، ساخته و نصب شود.