دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۲ شومینه با سوخت جامد

۱۴-۸-۲-۱ شومینه با مصالح بنائی با سوخت جامد باید طبق الزامات مندرج در مباحث سوم، چهارم و پنجم از مقررات ملی ساختمان، طراحی و ساخته شود.