دسته‌بندی نشده · دی ۱, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۳-۱۴ الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید

۱-۶-۱۳-۱۴ اگر سیستم تبرید به ترتیبی که در «(۱۴-۱۳-۴-۲)”الف”» مقرر شده حاوی مبرّدهایی از نوع A2، A3، B2 و B3 باشد، علاوه بر الزامات مقرر در «(۱۴-۱۳-۵)»، الزامات این قسمت نیز باید در مورد موتورخانه آن رعایت شود.

۲-۶-۱۳-۱۴ ساختمان موتورخانه

الف) ساختمان موتورخانه باید با جدارهای گازبند و دست کم یک ساعت مقاوم در برابر آتش، از فضاهای دیگر ساختمان کاملاً جدا باشد.

ب) هر گونه بازشو بین موتورخانه و فضاهای دیگر ساختمان، باید به حفاظ های مورد تأیید مجهز باشد.

 درب ها باید از نوع خود بسته شو، گازبند و دست کم یک ساعت مقاوم در برابر آتش باشند.

 ۱) غلاف لوله هایی که از دیوارها، سقف و کف موتورخانه وارد می شوند باید کاملاً گازبند باشد.

 ۲) بازشوهای دیوارهای خارجی موتورخانه نباید زیر معابر خروجی، راه پله ها و راه های فرار، قرار گیرند.

۳) هر موتورخانه باید دست کم یک دربِ خروجی داشته باشد که مستقیماً به خارج از ساختمان باز شود. اگر دربِ خروجی از نوع خود بسته شو و گازبند باشد، مجاز است به راهرویی باز شود که مستقیماً به خارج از ساختمان راه دارد.

 ۳-۶-۱۳-۱۴ دستگاهِ با شعله باز یا سطح داغی که به طور پیوسته دمایی بالاتر از 427 درجه سلسیوس دارد، نباید در موتورخانه نصب شود، مگر به طور موقت.

 ۴-۶-۱۳-۱۴ سیستم تعویض هوای موتورخانهای که مبرّد آن آمونیاک است باید پیوسته کار کند، مگر در شرایط زیر:

 الف) موتورخانه به آشکارساز مبرّد مجهز باشد تا در صورت رسیدن مقدار گاز آمونیاک نشت یافته به 500 PPM، به طور خودکار سیستم تعویض هوا را به کار اندازد و اعلام خطر را فعال کند.

۵-۶-۱۳-۱۴ کنترل از دور

الف) تجهیزات کنترل از دور دستگاه های موتورخانه تبرید باید در محلی مناسب و مورد تأیید، درخارج از موتورخانه و نزدیک درب ورودی اصلی آن، نصب شود.

 ۱) علاوه بر آشکارساز مبرّد و سیستم تعویض هوای موتورخانه، باید یک کلید اضطراری در معرض دید، درون محفظه ای با شیشه شکستنی، برای قطع همه دستگاه هایی که با انرژی الکتریکی تغذیه می شوند، در محل کنترل از دور نصب شود.

 ۲) یک کلید اضطراری در معرض دید، درون محفظه ای با شیشه شکستنی نیز، برای به کار انداختن بادزن تعویض هوای موتورخانه، باید در محل کنترل از دور نصب شود.