دسته‌بندی نشده · دی ۷, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۱۷ لوله کشی توکار

لوله کشی توکار آن است که برای دسترسی به آن باز کردن دریچه و یا برداشتن مانعی لازم باشد.

 ۱-۴-۵-۱۷ : در اجرای لوله کشی توکار فقط باید از اتصالات فولادی جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود.

۲-۴-۵-۱۷ : جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد و طبق بخش ۱۷-۵-۶ انجام شود.

۳-۴-۵-۱۷ : به منظور جلوگیری از زنگ زدن لوله های توکار و محافظت آنها در برابر خوردگی، باید این لوله ها را مطابق بند ۱۷-۵-۵-۲ عایق نمود.

۴-۴-۵-۱۷ : در صورتیکه لوله های گاز با سایر لوله های تأسیساتی و کابل برق در یک کانال افقی یا قائم قرار گیرند، باید لوله های گاز حداقل به فاصله 10 سانتیمتر با سایر لوله ها و کابل برق فاصله داشته باشد. مهار این لوله ها طبق بند (۱۷-۵-۲-۷) و رنگ آمیزی آن طبق بند (۱۷-۵-۵-۱) با رعایت ضوابط مربوط به لوله های روکار باشد و کانال باید به هوای آزاد راه داشته باشد، یا امکان تعویض هوا در آن پیش بینی شود.

۵-۴-۵-۱۷ : در صورتیکه امکان نفوذ آب به داخل کانالها وجود داشته باشد، باید اطراف کانال را قیرگونی و لوله را عایق پوش نمود. کف کانال باید شیب داده شود و برای تخلیه آب در انتهای کانال پیش بینی لازم به عمل آورده شود.

۶-۴-۵-۱۷ : چنانچه لوله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد، پس از عایقکاری باید این کانال با ماسه خشک پر شود.

۷-۴-۵-۱۷ : عبور لوله های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است.

۸-۴-۵-۱۷ : محل عبور لوله زیر کف پارکینگ یا نقاطی که اتومبیل عبور میکند باید با حفر کانال و پر کردن آن با ماسه طبق بند (۱۷-۵-۴-۹) و یا نصب غلاف فلزی طبق بند (۱۷-۵-۲-۴-ر) محافظت شود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر آن جلوگیری گردد.

۹-۴-۵-۱۷ : برای عبور لوله های توکار که در مسیر تردد ماشینهای سنگین قرار گیرند، باید حداقل عمق کانال یک متر و با رعایت مفاد توضیحات اجرایی بند (۱۷-۵-۴-۱۰) باشد.

۱۰-۴-۵-۱۷ : عمق لوله های توکار در حیاط و امثال آن باید حداقل 40 سانتیمتر باشد که پس از ریختن خاک نرم حداقل به ضخامت 10 سانتیمتر زیر لوله و 15 سانتیمتر روی لوله، یک ردیف موزاییک قرار داده شود و سپس روی موزاییک تا سطح زمین با خاک معمولی پر و کفسازی شود.

 ۱۱-۴-۵-۱۷ : برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله یا پوشش آن به وسیله ریشه درخت، باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

۱۲-۴-۵-۱۷ : اگر لوله گاز با سایر لوله ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمیتوان آن را با ماسه پر نمود، باید دارای تهویه بوده و به هوای آزاد مرتبط باشد.

۱۳-۴-۵-۱۷ : لوله های گاز توکاری که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده میشود، باید از سایر لوله های تأسیساتی و کابل برق حداقل 10 سانتیمتر فاصله داشته باشد. در صورتیکه در تقاطع لوله های گاز با سایر لوله های تأسیساتی یا کابل برق، حفظ فاصله فوق مقدور نباشد، باید لوله گاز را از سایر لوله ها به وسیله عایق حرارتی و از کابل برق به وسیله غلاف پی وی سی یا انواع دیگر جدا نمود.

۱۴-۴-۵-۱۷ : در مواردی که لوله به طور قائم از سقف عبور میکند، نصب غلاف با قطر یک اندازه بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود.