دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۶-۳ برقراری جریان گاز

برقراری جریان گاز (تزریق گاز) باید با حضور مجری، مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام گیرد.