دسته‌بندی نشده · دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱۰-۱۷ شرکتها، موسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح

شخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی جهت کار تخصصی مربوطه دارای مجوز و گواهینامه صلاحیت معتبر باشد.