دسته‌بندی نشده · دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۸-۶مشخصات بتن های پاشیدنی (شاتکریت)

۱) می باید بین ترکیب مخلوط اولیه یعنی مخلوط در حال خروج از نول (سرشلنگی) و مخلوط پاشیده شده بر روی سطح تفاوت قائل شد. به دلیل همین تفاوتها، کنترل دقیق و انجام آزمایش در مراحل مختلف بتن پاشی ضروری است.

۲) نسبت آب به سیمان برای این نوع بتن در حدود 0.35 –0.5 است.

۳) حداکثر اندازه سنگدانه مصرفی 20 mm است.

۴) نسبت های اختلاط، در حدود یک قسمت حجمی سیمان و 4-4.5 قسمت سنگدانه خشک در حالت غیرمتراکم است.

۵) ماسه مصرفی می تواند گردگوشه یا تیزگوشه باشد.