دسته‌بندی نشده · دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۸-۷ مشخصات بتن های مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی (قیف و لوله)

۱) در این گونه بتن ها، میزان سیمان مصرفی در حدود 360-450 کیلوگرم بر متر مکعب بتن است. در هر حال میزان مواد سیمانی نباید کمتر از 350 کیلوگرم بر مترمکعب بتن باشد.

۲)  حدود اسلامپ این گونه بتن ها170-250 میلی متر است.

۳) در این نوع بتن ها، حداکثر اندازه سنگدانه ها40-50 میلی متر مناسب است.

 ۴)حداکثر نسبت آب به سیمان، 0.45 است.

۵)نسبت »حداکثر اندازه سنگدانه« به »قطر داخلی لوله« نباید از 0.125 بیشتر باشد.

۶) در این گونه بتن ها می باید چسبندگی کافی بین اجزای بتن وجود داشته باشد.

۷) سیستم قیف و لوله می باید کاملا آب بند باشد.

۸) در طول مدت بتن ریزی می باید سیستم پر از بتن باشد.

۹) بتن ریزی در زیر آب از طریق ترمی می تواند با روش پیش آکنده نیز با رعایت ضوابط مربوطه انجام شود.

۱۰) هنگام بتن ریزی باید اختلاف فشار هیدرولیکی داخل و خارج قالب از بین رفته و سطح آب در داخل و خارج قالب در یک تراز باشد.

۱۱) در موقع بتن ریزی با قیف و لوله باید همیشه انتهای تحتانی لوله حداقل به طول 1 تا 1.5 متر داخل بتن باشد به طوری که آب نتواند از پایین وارد لوله شود. برای این منظور باید به تدریج با پر شدن لوله آن را بالا کشید.

۱۲) باید از ایجاد سطوح افقی که لایه های مختلف بتن را از یکدیگر جدا می کنند، اجتناب شود.

۱۳) وقتی سطح بتن به حد فوقانی مورد نظر رسید، باید آن قسمت از بتن که با مواد بیرونی

درآمیخته و دانه های شن و ماسه و شیره بتن از هم جدا شده، جمع آوری و بیرون ریخته شود.

این کار باید تا رسیدن به بتن خمیری سالم ادامه یابد.

۱۴) استفاده از سایر روش های بتن ریزی در زیر آب بنا بر توصیه و تأیید دستگاه نظارت بلامانع است.

جزئیات بتن ریزی زیر آب باید در مشخصات فنی خصوصی درج گردد.