دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱۰ بسته (پاکت) حجمی بنا

حجم ساده شده ای است که کل بنا بر اساس ضوابط مصوب در آن محاط میگردد.