دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۲۲ میان طبقه

طبقه ای که تراز کف آن بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان به گونه ای قرار دارد که از فضای زیر آن که قابل تصرف است دسترسی دارد و مساحت آن مطابق مقررات، نسبتی کوچکتر از مساحت فضای زیر آن است.