دسته‌بندی نشده · دی ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱ آماده کردن کارگاه

پس از تحویل کارگاه، پیمانکار باید بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد نسبت به آماده‌سازی کارگاه اقدام نماید.

آماده‌سازی اولیه به منظور استقرار عوامل اجرایی و شروع کار به شرح زیر است: