دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۵-۲ ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

ویژگیهای مصالحی که قبلاً از آنها بحث شده است: برای ویژگیهای فلزات به بند ۲-۵-۳، برای ویژگیهای چوب به بند ۲-۶-۳، برای ویژگیهای چسباننده‌های سیاه به بند ۲-۷-۶-۴، برای ویژگیهای پلاستیکها به بند ۲-۱۲-۴، برای ویژگیهای فرآورده‌های پنبه کوهی سیمان به بند ۲-۱۴-۳ رجوع گردد.

۱-۴-۱۵-۲ ویژگیهای گونی

گونی باید کاملاً تمیز، نو، خشک و بدون آلودگی و حتی‌الامکان بدون چروک باشد. ویژگیهای گونی کنفی برای عایقکاری رطوبتی، باید مطابق جدول ۲-۱۵-۴-۱ باشد.

جدول ۲-۱۵-۴-۱ : ویژگیهای گونی کنفی برای عایقکاری رطوبتی

روش آزمایش

حدود قابل قبول

شرح ویژگی

ردیف

استاندارد ایران به شماره 1148

310

وزن یک متر مربع به گرم (حداقل)

1

استاندارد ایران به شماره 682

3± 43

تعداد تار در یک دسیمتر

2

استاندارد ایران به شماره 683

3± 43

تعداد پود در یک دسیمتر

3

استاندارد ایران به شماره 1147

686

مقاومت در جهت تار به نیوتن (حداقل)

4

استاندارد ایران به شماره 1148

784

مقاومت در جهت پود به نیوتن (حداقل)

5

استاندارد ایران به شماره 30

2

چربی نخ درصد وزنی (حداکثر)

6

 

حداقل 2/2

اندازه چشمه در جهت تار و پود به میلیمتر

7

حداکثر 5/2

چشمی

درظاهر دارای بافت یکنواخت باشد

یکنواختی

8

 

۲-۴-۱۵-۲ ویژگیهای گونی قیراندود

الف:  کشیده شدن

       گونی قیراندود باید دارای چنان مقاومتی باشد که اگر حداقل به اندازه دو درصد طول آن کشیده شود، پاره نگردد و ترک در آن ایجاد نشود.

ب:   خم شدن

       گونی قیراندود اگر به دور استوانه‌ای به شعاع 25 میلیمتر پیچیده شود، در دمای صفر درجه سلسیوس، نباید ترک بخورد.

پ:   مقاومت در مقابل حرارت

       چنانچه سطح خارجی گونی قیراندود در 70 درجه سلسیوس به مدت دو ساعت نگه داشته شود، نباید قیر آن نرم و روان شود.

ت:   وزن

       وزن هر متر از گونی قیراندود به عرض 117 سانتیمتر، حداقل باید سه کیلو و دویست گرم باشد.

ث:   ضخامت

       ضخامت گونی قیراندود باید حداقل 3 میلیمتر باشد.

ج:    تردی

       پس از حرارت دادن گونی قیراندود به مدت 5 ساعت در دمای 50 درجه سلسیوس و خنک کردن آن تا دمای معمولی، گونی قیراندود نباید ترک بخورد.

چ:    عدم آلودگی

       گونی قیراندود نباید با مواد معدنی محلول در آب، آغشته باشد و در هنگام کار نیز نباید با این مواد آغشته شود.

ح:    همواری آغشتگی

       گونی قیراندود باید دارای ظاهر یکنواخت و هموار بوده و فاقد حباب هوا باشد.