دسته‌بندی نشده · بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۷-۲ مواد پوششی و رنگهای مناسب برای مصارف گوناگون

برای مصارف گوناگون مواد پوششی و رنگهای مناسب انتخاب می‌شود که در جدول ۲-۱۷-۵ آمده است.

جدول ۲-۱۷-۵

نوع مواد مناسب و متداول

محل مصرف

ردیف

پرایمر اولئورزینی حاوی سیلیکون سرب قلیایی، کرومات، اکسید فریک، دی اکسید تیتانیوم، فسفیت سرب، دی بازیک یا دوده با آستر و رویه روغنی یا انواع دلخواه مناسب دیگر

در شرایط عادی در داخل ساختمان

سطوح فولادی

1

الکید عادی محتوی سرنج، انواع رنگهای پرآلومینیوم، آستر و رویه روغنی یا انواع دلخواه مناسب دیگر

سطوح خارجی رویارو با عوامل جوی شدید

پرایمر اپوکسی حاوی سرنج یا پودر آلومینیوم زیاد، آستر و رویه روغنی یا انواع دلخواه مناسب دیگر

شرایط غیر عادی:

مواجه با بخار، مواد شیمیایی و تعریق

پرایمر از نوع کرومات روی آستر و رویه از انواع روغنی و مناسب غیر سربی

سطوح آلومینیومی

2

پرایمر ویژه کرومات روی یا پلمبات کلسیم آستر و رویه انواع روغنی و مناسب دیگر

سطوح فلزی گالوانیزه و روی

3

پرایمر عادی ویژه سطوح فلزی، آستر و رویه انواع روغنی مناسب دیگر

سطوح مسی

4

شلاک، پرایمر آلومینیومی، سیلر از نوع امولیسیون لاتکس آستر و رویه هر نوع رنگ مناسب دلخواه

سطوح قیری یا قیر اندود

5

پرایمر ضد قلیا مانند پرایمر حاوی لاستیک مصنوعی آستر و رویه رنگ دلخواه مناسب

سطوح فرآورده‌های پنبه کوهی سیمان

6

سیلر لاتکس امولسیونی یا یک

خشک و عادی از قلیا

سطوح بتنی و اندود سیمانی

7

سیلر پرایمر اولئورزینی                                              رویه از نوع مناسب دلخواه

پرایمر ضد قلیایی لاستیک مصنوعی

نم و قلیایی

کلره با پلی‌استراپوکسی                                             آستر و رویه رنگ استخری

رویه از نوع مناسب دلخواه

پرایمر از نوع لاتکس فیلر

خشک و عاری از قلیا

سطوح بلوک سیمانی

8

پرایمر ضد قلیا

نم و قلیایی

اغلب رنگهای متداول که حلالشان اثر سوئی بر پلاستیک نداشته باشد به صورت آستر و رویه

پلاستیکهای گرم سخت، ملامین، اوره و فنل فرم‌آلدئید

9

یک لایه آستر و رویه بر پایه الکید

پی وی سی

10

پرایمر از لعاب الکیدی رویه رنگ یا لعاب، چوب سخت چشمه تنگ، مواد رنگرزی، رویه مواد رنگرزی، چوب رگه درشت نرم طبیعی یا رنگرزی شده، پرایمر جلای براق آلکیدی
 (50%) رقیق شده، چوب چشم باز سخت طبیعی یا رنگرزی شده، خمیر طبیعی چوب یا روغن عمل آمده (نظیر تانگ یا بزرک)، چوب کف طبیعی یا رنگرزی شده، رگه فشرده روغن عمل آمده، رگه باز خمیر طبیعی چوب، چوب خود رنگ اپوکسی پلی‌استر براق شفاف برای تأمین دوام عالی، چوب لعاب زده لعاب الکیدی که (25%) با حلال معدنی رقیق شده باشد.

سطوح چوبی: (رنگ رویه از انواع رنگ و جلای مورد دلخواه)

11

لایه‌های آستر و رویه از رنگ روغن، الکیدی، امولسیونی پلاستیکی، لعابی، رنگ رویه از امولسیونی پلاستیکی روی زیرسازی روغنی

سطوح گچی

12