دسته‌بندی نشده · بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۸-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها

مصالح عایق حرارتی در هر پروژه، باید از نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی (ابعاد، سختی و دیگر مشخصه‌ها) با آنچه در نقشه‌ها، دستور کارها، مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است، منطبق باشند. نمونه مصالح عایق حرارتی اعم از مصالح مصرفی در سقف، دیوار، بام، لوله‌ها و دستگاههای تأسیسات حرارتی و برودتی، باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مصالح عایق حرارتی و روشهای آزمایش آنها، باید مطابق استانداردهای ایرانی زیر باشد:

ـ استاندارد شماره ۲۳۸۶ : پشم شیشه

ـ استاندارد شماره ۸۱۵ : اسفنجهای پلی‌اورتان ـ روش آزمون

ـ استاندارد شماره ۱۵۸۴: صفحه‌های ساخته شده از پلی‌استیرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی

ـ استاندارد شماره ۲۳۱۵ : روش اندازه‌گیری جذب آب پلاستیکهای اسفنجی سخت

ـ استاندراد شماره ۲۳۱۶ : روش اندازه‌گیری ابعاد خطی پلاستیکهای اسفنجی سخت

ـ استاندارد شماره ۲۳۱۷ : روش تعیین قابلیت هدایت حرارت ظاهری پلاستیکهای اسفنجی سخت

ـ استاندارد شماره ۲۴۳۰ : تعیین خواص کششی پلاستیکهای اسفنجی سخت

ـ استاندارد شماره ۲۴۳۱ : تعیین مقاومت برشی پلاستیکهای اسفنجی سخت

ـ استاندارد شماره ۲۴۳۲ : روش آزمون حمل پلاستیکهای اسفنجی سخت

ـ هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان در باره عایقهای حرارتی، تدوین یا تجدیدنظر شود.

تا زمانی که استاندارد ایرانی در برخی موارد تدوین نشده باشد، در درجه اول استانداردهای ”سازمان بین‌المللی استاندارد ISO “ معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد بین‌المللی به ترتیب استانداردهای آمریکایی ASTM ، بریتانیایی BS ، آلمانی DIN و شوروی سابق GOST ملاک عمل قرار خواهد گرفت.