دسته‌بندی نشده · بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۰

۲-۵ مصالح

در مورد مشخصات مصالح متشکله بتن به مندرجات فصل مصالح مراجعه شود.