دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۵-۴ روشنایی محوطه و بیرون ساختمان

۱۹-۵-۴-۱ لامپها

 لامپهای مورد استفاده برای روشنایی محوطه و بیرون ساختمان باید حداقل دارای راندمان 50 لومن بر وات باشند.

 ۱۹-۵-۴-۲ کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان

 برای محوطه ساختمان هایی که در 24 ساعت یا تمام هفته مورد استفاده قرار نمیگیرند، بهره گیری از کنترل کننده اتوماتیک یا سلول نوری برای روشن و خاموش کردن لامپها الزامی است.