دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۱ هدف

الزامات این بخش مربوط به پی های عمیق یا شمع های فشاری (اتکایی یا اصطکاکی)، کششی و یا تحت بار جانبی است که به وسیله کوبش، فرو بردن با فشار، حفاری با و یا بدون تزریق به کار گرفته می شوند. هم شمع های منفرد و هم گروه شمع ها شامل الزامات این بخش هستند. همچنین مطالب عنوان شده در این فصل مربوط به شمع یا پی های عمیق بتنی، فولادی، چوبی و یا ترکیبی از آنها می باشد.