دسته‌بندی نشده · شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۸-۳ انتخاب مصالح

۱۶-۸-۳

الف) مصالح لوله کشی آب باران ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انتخاب و کنترل شود.

 ب) روی هر قطعه از لوله، فیتینگ، سیفون، کفشوی آب باران و دیگر اجزای لوله کشی آب باران باید مارک کارخانه سازنده و استاندارد مورد تأئیدی که قطعه مورد نظر بر طبق آن ساخته شده است، به صورت ریختگی برجسته و یا مهر پاک نشدنی نقش شده باشد.

 پ) استفاده از مصالح کار کرده و یا آسیب دیده و معیوب مجاز نیست.

۱۶-۸-۳-۲ شرایط کار

الف) لوله کشی آب باران ساختمان باید در برابر حداکثر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع آب در لوله های قائم کاملاً آب بند باشد.

۱۶-۸-۳-۳ انتخاب لوله و فیتینگ

الف) انتخاب لوله و فیتینگ از مصالحی که استانداردهای هر یک در این قسمت مقرر شده است، برای لوله کشی آب باران ساختمان مجاز است و در هر مورد باید با توجه به حداکثر فشار استاتیک مربوط به لوله قائم در ساختمان مورد نظر مصالح مناسب انتخاب شود و مورد تأئید قرار گیرد.

ب) لوله و فیتیگ چدنی سرکاسه دار

 ۱- لوله و فیتینگ چدنی سر کاسه دار که اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ در آن از نوع نر و مادگی سرتنبوشهای است باید مطابق یکی از استانداردهای زیر باشد:

 ISIRI                      1574

BS                          416 Part 1

ANSI / ASTM            A74

۲- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هم آهنگی داشته باشد.

۳- سطح داخلی لوله و فیتینگ چدنی سر کاسه دار نباید برآمدگی، لبه یا تغییر سطح مقطع (جز در تبدیل) داشته باشد.

۴- استفاده از لوله و فیتینگ چدنی سر کاسه دار از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأئید باشد.

 پ) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

۱- لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه که اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ در آن با استفاده از واشر لاستیکی و بست فولادی زنگ ناپذیر و پیچ و مهره انجام می گیرد، باید مطابق با یکی از استانداردهای زیر باشد:

ISIRI             2367

DIN               19522 Part 1 , Part 2

ISO                6594

۲- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هم آهنگ باشد.

۳- سطح داخلی لوله و فیتینگ نباید برآمدگی، لبه یا تغییر سطح مقطع (جز در تبدیل) داشته باشد.

 ۴- سطح دهانه فیتینگ و قطر خارجی آن باید با قطر خارجی لوله کاملاً برابر باشد تا امکان آب بندی فراهم شود.

۵- استفاده از لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأئید باشد.

 ت) لوله و فیتینگ از جنس پلی وینیل کلراید (P.V.C.)

۱- لوله و فیتینگ پی وی سی باید از نوع سخت و مطابق یکی از استانداردهای زیر باشد:

ANSI / ASTM                 D2665

ISO                              3633

EN                               1329        PART1

EN                               1329       PART2

EN                               1329      PART 3

 

۲- در استاندارد EN 1329 فقط لوله هائی که با علامت D و یا BD باشد برای دفن در خاک (زیر پائینترین طبقه یا در محوطه) مناسب میباشند.

۳- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هم آهنگ باشد.

۴- سطح داخلی لوله فیتینگ نباید برآمدگی، لبه یا تغییر سطح مقطع (جز در تبدیل) داشته باشد.

۵- استفاده از لوله و فیتینگ PVC از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأئید باشد.

 ث) لوله و فیتینگ پلی اتیلن PE

۱- لوله و فیتینگ پلی اتیلن با چگالی بالا باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

 EN   1519  PART 1

 EN   1519  PART 2

۲- در استاندارد EN فقط لوله هائی که دارای علامت BD باشند برای دفن در خاک (زیر پائینترین طبقه یا محوطه) مناسب میباشند.

۳- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هم آهنگ باشد.

۴- سطح داخلی فیتینگ نباید برآمدگی، لبه و یا تغییر سطح مقطع (جز در تبدیل) داشته باشد.

۵- استفاده از لوله و فیتنگ پلی اتیلن از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه با استانداردهای مقرر شده و مورد تأئید باشد.

ج) لوله و فیتینگ پلیپروپیلن (PP)

 ۱- لوله و فیتینگ پلی پروپیلن که اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ در آن از نوع نر و ماده و به کمک حلقه لاستیکی است، باید طبق استانداردهای زیر باشد:

EN     1451      PART1

EN     1451      PART2

 ۲- در استاندارد EN 1451 فقط لوله هایی در خاک دفن میشوند (زیر کف پائینترین طبقه یا در محوطه) که با علامت D یا BD مشخص شده باشند.

 ۳- حداکثر فشار کار مجاز این نوع لوله و فیتینگ معادل 6 متر ستون آب است. بنابراین در ساختمانهای بلندتر کاربرد این لوله ها برای انتقال آب باران مجاز نیست.

۴- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ باشد.

۵- سطح داخلی لوله و فیتینگ نباید برآمدگی، لبه، یا تغییر سطح مقطع (جز تبدیل) داشته باشد.

۶- استفاده از لوله و فیتینگ پروپیلن از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأئید باشد.

 چ) لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه:

۱- لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

ISIRI      423

ISO         65

EN         10255

 

۲- کاربرد لوله های فولادی گالوانیزه در خاک (زیر کف پائینترین طبقه یا در محوطه) مجاز نیست.

۳- فیتینگ باید از استانداردی انتخاب شود که با استاندارد لوله هم آهنگ باشد.

۴- سطح داخلی لوله و فیتینگ نباید برآمدگی، لبه یا تغییر سطح مقطع (جز در تبدیل) داشته باشد.

۵- استفاده از لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه از استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه ها و نوع اتصال، مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأئید باشد.

۱۶-۸-۳-۴ اتصال

۱- اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در لوله کشی آب باران ساختمان باید طبق الزامات این قسمت از مقررات انجام شود.

۲- انواع اتصالها باید در فشار آزمایش پس از نصب به ترتیبی که در “(۱۶-۸-۵) آزمایش و نگهداری” مقرر شده است، آب بند باشند.

۳- پیش از اتصال، دهانه های لوله و فیتینگ باید از مواد اضافی پاک شود و سطوح داخلی لوله و فیتینگ از هرگونه مواد اضافی که ممکن است در برابر جریان آب باران ایجاد مانع کند، کاملاً تمیز شود. دهانه انتهای لوله و فیتینگ کاملاً باز باشد و سطح داخلی فیتینگ برابر سطح مقطع داخلی لوله باشد. اگر دهانه انتهائی لوله در کارگاه بریده میشود خط برش باید صاف بدون شکستگی و در سطح عمود بر محور لوله باشد.

۴- هنگام اتصال نباید مواد درزبندی از درز محل اتصال وارد لوله شود.

ب) اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار

۱- اتصال باید از نوع کنف و سرب باشد.

۲- فاصله بین سر کاسه و انتهای بدون سرکاسه لوله یا فیتینگ که در داخل آن قرار می گیرد، بایدکاملاً خشک و تمیز باشد و ابتدا در آن کنف قرارداده و کوبیده شود. کنف درزگیر به صورت طناب و شامل 7 تا 10 رشته منظم و تاب داده شده باشد.

 ۳- سرب درزگیر باید دارای کیفیت یکنواخت، تمیز و عاری از مواد خارجی باشد، سرب مذاب روی کنف کوبیده شده ریخته شود. سرب ریزی باید بطور پیوسته و بدون انقطاع صورت گیرد. عمق سرب ریزی نباید کمتر از 25 میلیمتر باشد، فاصله رویه بالای سرب از لبه سر کاسه نباید از 3 میلی متر بیشتر باشد.

 ۴- پس از پایان سرب ریزی باید رویه بالای آن کوبیده شود تا سرب داغ همه حفره ها و گوشه ها را پر کند.

 ۵- تا پایان آزمایش لوله کشی آب باران هیچ گونه مواد رنگی و یا مصالح ساختمانی نباید سطح درزبندی را بپوشاند.

پ) اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سر کاسه

 ۱- سطح خارجی دو سر لوله یا فیتینگی که به هم متصل میشوند باید کاملاً صاف باشد. لبه انتهای دو سر باید از نظر قطر خارجی کاملاً مساوی باشند و مقابل یکدیگر قرار گیرند.

۲- یک لاستیک آب بندی مخصوص به شکل سر لوله و مقاوم در برابر اثر آب طبق دستور کارخانه سازنده، باید روی دو سر اتصال بطور مساوی قرار گیرد.

 ۳- آب بندی و درزبندی لاستیک روی دو قسمت اتصال با استفاده از بست حلقوی که از جنس فولاد زنگ ناپذیر است و توسط پیچ و مهره جمع شده و به لاستیک فشار می آورد انجام شود. مشخصات و اندازه های بست فولاد زنگ ناپذیر باید طبق دستور و نظر کارخانه سازنده لوله باشد. برای آب بندی مطمئن، فشار بست روی سطح محیطی منطقه اتصال باید کافی و یکنواخت باشد.

 ت) اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی (P.V.C)

۱- اتصال باید با چسب مخصوص و در حالت سرد صورت گیرد.

۲- نوع چسب و روش اتصال باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد.

 ث) اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۱- اتصال باید با ذوب کردن لبه های دو قسمت اتصال (لوله و فیتینگ) با جای دادن در قالب مخصوص و گرم کردن قالب تا دمای لازم برای ذوب انجام میشود. بر اثر گرم شدن سطوح مقابل هم ذوب و قابل در هم تنیدن و یک پارچه شدن میشوند.

۲- دمای ذوب باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد :

 ج) اتصال لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه

۱- اتصال لوله و فیتینگ باید از نوع دنده ای باشد.

۲- نوع دنده لوله و یا فیتینگ باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:

ISIRI       1798

ISO           7.1

DIN          2999

BS             21

 ۳- اتصال دنده ای که دنده های آن طبق استانداردهای دیگر باشد به شرطی مجاز است که از نظر اندازه های دنده مشابه یکی از استانداردهای مقرر شده و مورد تأئید باشد.

چ) در لوله کشی آب باران ساختمان استفاده از اتصالهای زیر مجاز نیست:

۱- اتصال با سیمان و یا بتن.

۲- اتصال با خمیرهای قیردار.

۳- اتصال با رینگهای لاستیکی برای لوله های با قطرهای متفاوت.

۴- استفاده از چسب برای اتصال لوله ها و فیتینگهای پلاستیکی ناهمجنس.