دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۲-۵ انواع ساختمانهای عمومی

۱۷-۲-۵-۱ ساختمانهای محل تجمع

این ساختمانها محل تجمع عده ای از مردم میباشند که به منظورهای خاص نظیر برگزاری مراسم مذهبی، تفریحی، ورزشی، سرگرمی، مطالعه و یا انتظار در طول مسافرت گردهم می آیند.

 مساجد، سینماها، تئاترها، سالنهای سخنرانی، مراکز همایشهای تخصصی، تالارهای اجرای موسیقی، نمایشگاههای آثار هنری، رستورانها، سالنهای ورزشی، اماکن تفریحی کودکان، پایانه های مسافری و حمل و نقل زمینی و هوایی از جمله این ساختمانها میباشند.

۱۷-۲-۵-۲ ساختمانهای آموزشی و فرهنگی

 ساختمانهای دربرگیرنده اتاقهای متعدد یا انواع دیگر فضاهای داخلی که در هریک عده ای به منظور فراگیری علوم و فنون گردهم می آیند.

 مدارس آمادگی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، هنرستانهای حرفه ای، دانشگاهها و مدارس عالی، مراکز آموزشی اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات از جمله این ساختمانها میباشند.

 ۱۷-۲-۵-۳ ساختمانهای محل پذیرایی و اقامت موقت

 ساختمانهایی که به صورت مجموعه ای از اتاقها یا آپارتمانهای محل اقامت موقت افراد و فاقد امکانات آشپزی در هر واحد اقامتی میباشند.

 هتلها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مهمانسراهای عمومی یا اختصاصی، خوابگاههای دانشجویی، متلهای بین شهری از جمله این ساختمانها میباشند.

تبصره: مجتمعهای اقامتی که مرکب از تعدادی واحدهای ویلایی مستقل هستند، اگر با تشخیص مشاور در این گروه قرار نگیرند، در گروه ساختمانهای مسکونی قرار میگیرند.

 ۱۷-۲-۵-۴ ساختمانهای اداری

 ساختمانهایی که از مجموعه ای از دفاتر کار (به صورت اتاق یا آپارتمانهای مجزا یا مرتبط با یکدیگر) تشکیل شده و به منظور انجام خدمات اداری، تجاری، پزشکی، مشاوره ای و غیره مورد استفاده قرار میگیرند.

 وزارتخانه ها، مؤسسات اداری و تجاری خصوصی و دولتی، بانکها و ساختمانهای پزشکان از جمله این ساختمانها میباشند.

۱۷-۲-۵-۵ ساختمانهای تجاری و مراکز تجاری و داد و ستد

 ساختمانهایی که به عنوان مراکز خرید و فروش کالا و نمایش اجناس مورد استفاده قرار گرفته و از مجموعه ای مرکب از سالنهای تجمع و گاهی خدمات جانبی نظیر امکانات تفریحی، رستوران، آموزش، مراقبت از اطفال و غیره تشکیل میگردد.

 مراکز خرید بزرگ، فروشگاههای بزرگ و بسیار بزرگ، پاساژها، بازارچه ها از جمله این ساختمانها میباشند.

 ۱۷-۲-۵-۶ ساختمانهای بهداشتی، درمانی و مراقبتی

 ساختمانهایی که برای معالجه، استراحت و یا مراقبت از افراد اعم از عادی یا بیماران خاص و کسانیکه به دلیل شرایط جسمی یا روانی قادر به مراقبت از خود نیستند مورد استفاده قرار میگیرند.

 درمانگاهها، مهدکودکها، شیرخوارگاهها و خانه های سالمندان از جمله این ساختمانها میباشند.